Azərbaycan adlarının mənası

data.gov.az servislərindən istifadə edərək Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilən elektron xidmətlərə əsasən Azərbaycan adları barədə məlumatın verilməsi.developed by anar samadov